AdvokatSnack! Avsnitt 3 – Häktningen!

april 10 2017

I avsnitt 3 av AdvokatSnack! infomerar advokat David Massi om vilka krav som ställs för att en person ska kunna bli häktad

Vad innebär det att bli häktad? Vem är det som häktar? Vilka krav ställs på häktning? I avsnitt 3 av AdvokatSnack! informerar advokat David Massi om kraven som ställs vid häktning. Det är domstolen som beslutar om en misstänkt skall häktas eller ej. De viktigaste kraven som ställs vid häktning är följande. Först och främst måste det föreligga sannolika skäl för att brottet har begåtts av den misstänkte. Det räcker således inte med ett blankt påstående av åklagaren att den misstänkte har begått brottet. Utöver sannolika skäl ställs det även krav på särskilda häktningsskäl. De vanligaste ”särskilda häktningsskälen” är kollusionsfara och recidivfara. Kollusionsfara innebär att den misstänkte, om han/hon är på fri fot, kan förstöra utredningen på något sätt, till exempel genom att undanröja bevisning, eller påverka potentiella vittnen. Recidivfara innebär att att det finns en risk för att den misstänkte, om han/hon är på fri fot, fortsätter sin brottsliga verksamhet. I normalfallet krävs att den misstänkte tidigare dömts för likartad brottslighet, för att kunna bli häktad på recidivfara. I avsnitt 3 av AdvokatSnack! informerar advokat David Massi om kraven som ställs vid häktning.