AdvokatSnack! Avsnitt 4 – Förundersökningen!

april 17 2017

I Avsnitt 4 av AdvokatSnack! diskuteras förundersökningen. Vad är en förundersökning och vad ingår i den?

Förundersökningen är utredningen av brottet. När förundersökningen är klar samlas allt relevant material i ett förundersökningsprotokoll som delges den misstänkte. Den misstänkte har också rätt att komplettera förundersökningen med bevisning till exempel genom åberopande av förhör med egna vittnen m m. Det är viktigt att komplettera med bevisning redan under förundersökningsstadiet, då detta mycket väl kan leda till att åklagaren, efter att ha tagit del av den bevisning som den misstänkte åberopar, väljer att inte gå vidare till åtal med misstanken. I avsnitt 4 av AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi vad en förundersökning är.