VÄGEN FRAM TILL SANNINGEN

maj 28 2017

Vi försöker alla finna Sanningen, men många gånger är Sanningen höljt i dunkel. Den vägledning vi har i att finna Sanningen är den bevisning som presenteras för oss. Bevisningen är dock inte Sanningen, utan endast avtryck lämnade efter dess framfart på vår väg att finna den samma.

I processen får vi nöja oss med att leta efter vad som är styrkt eller vederlagt. Vår förhoppning är självklart att vår slutsats skall vara den samma som Sanningen. Beviskravet i brottmål fungerar som en säkerhetsventil för oss i vår jakt på Sanningen. När beviskravet är uppfyllt är sannolikheten mycket stor att vi funnit den. Det är praktiskt taget uteslutet att den slutsats vi dragit är något annat än Sanningen.

Men även i de fallen då vi tror att vi funnit Sanningen – då beviskravet uppfyllts – kan det i efterhand dyka upp ytterligare bevisning, eller avtryck efterlämnade av den, som visar att de slutsatser vi dragit varit felaktiga och att Sanningen alltjämt är höljt i dunkel.

Vi skall därför inte förivra oss i att dra slutsatser bara för att något framstår som sannolikt, uppenbart eller självklart. Våra slutsatser måste alltid bygga på bevisning vars robusthet inte kan ifrågasättas – bevisning vars tillförlitlighet är bekräftad – bevisning vars sammanlagda tyngd gör det praktiskt taget uteslutet att vi funnit något annat än Sanningen.

 

David Massi

Advokat

GLÖM INTE ATT FÖLJA VÅR YOUTUBE-KANAL ADVOKATSNACK! KLICKA HÄR!