HEDERSBROTT! Det är dags att sätta ned foten! AdvokatSnack! avsnitt 26

september 04 2017


I detta avsnitt diskuteras Hedersbrottet och behovet av att införa Hedersbrottet som en särskild straffbestämmelse. Advokat David Massi förklarar varför han anser att brottet borde införas som en särskild straffbestämmelse. Han går också igenom varför kritikerna inte anser att det behövs, och huruvida deras argument är hållbart. I avsnitt 26 diskuteras framtida lagstiftning. I AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi juridiken!