Att VITTNA! Att begå MENED! AdvokatSnack! Avsnitt 27

september 11 2017


I avsnitt 27 av AdvokatSnack! diskuteras brottet mened. Advokat David Massi tar också upp frågan om varför någon begår mened, samt vad man som vittne bör tänka på när man hörs under ed i domstol. Menedsbrottet är ett mycket allvarligt brott som i princip alltid leder till ett längre fängelsestraff. I AdvokatSnack förklarar advokat David Massi juridiken!