Var går gränsen för nödvärnsexcess? Avsnitt 30 – Advokatsnack!

oktober 02 2017

Om man överskrider sin nödvärnsrätt skall man i regel fällas till ansvar för brott. I vissa undantagsfall kan man dock fortfarande gå fri från straffansvar. Så är fallet om omständgheterna varit sådana att man svårligen kunnat besinna sig, vid våldsutövandet. I avsnitt 30 diskuteras just denna situation. Advokat David Massi tar upp två avgöranden från Högsta domstolen som belyser denna situation. I båda fallen ansågs den tilltalade ha befunnit sig i en nödvärnssituation. I båda fallen ansågs dock den tilltalade ha gått utöver vad nödvärnsrätten medger. Frågan var således om den tilltalade ändå skulle gå fri från straffansvar på grund av nödvärnsexcess. Se avsnitt 30 av AdvokatSnack där denna fråga diskteras.