OSKYLDIG! DU BESTÄMDE! BEVISVÄRDERING – AVSNITT 40

december 11 2017

Vilken bevisning krävs för en fällande dom i ett våldtäktsmål? Hur påverkas bedömningen av bevisning, som egentligen är ostridig? Vilken betydelse har vittnen som lämnar uppgifter om vad andra ska ha sagt? Har den tilltalade någon bevisbörda/förklaringsbörda?

I avsnitt 40 av ADVOKATSNACK! redovisas våra följares bedömningar av avsnittet Skyldig eller Oskyldig? (avsnitt 38). Advokat David Massi utvecklar sin syn på det hela och lägger även till ytterligare omständigheter som sannolikt skulle leda till en annan bedömning i målet, nämligen en fällande dom mot den tilltalade

Se avsnittet nu, tyck till genom att rösta i vår enkätundersökning (på youtube) och lämna dina egna bedömningar i kommentarerna (på youtube).

Om du inte har sett avsnitt 38 rekommenderas du att titta på det avsnittet först vilken finns under avsnitt 40 nedan.

Se avsnitt 40 här:

Se avsnitt 38 här: