BEVISKRAV OCH BEVISPRÖVNING! AVSNITT 44

januari 08 2018

Vad krävs för att beviskravet ”ställt utom rimligt tivel ska vara uppfyllt?

I veckans avsnitt av ADVOKATSNACK! diskuteras domstolens bevisprövning. Bevisbördan i brottmål ligger på åklagaren. Det är åklagaren som ska styrka dels att ett brott har begåtts, dels att det är den tilltalade som har begått brottet. I avsnittet förklarar advokat David Massi beviskravet och bevisprövningen.