Grovt vapenbrott! En ny straffskala som kommer att få effekt!

januari 17 2018

Den 1 januari 2018 höjdes straffminimum för brottet Grovt vapenbrott. Straffminimum höjdes från 1 års fängelse till 2 års fängelse. Denna förändring av straffskalan kommer framförallt få effekt för häktningsbeslutet. Fler personer kommer att häktas på grund av reglerna kring obligatorisk häktning. I avsnitt 45 diskuteras dessutom den obalans som råder mellan de olika brotten. I avsnittet jämförs Grovt vapenbrott med Grov misshandel. Det sistnämnda brottet hade fram till nyligen ett betydligt högre straffvärde och ett högre straffminimum än Grovt vapenbrott. Numera är förhållandet dock det motsatta.