SKYLDIG ELLER OSKYLDIG! NI BESTÄMDE! (MEN VAD HÄNDER OM…) AVSNITT 51

februari 26 2018

Uppföljaren till avsnitt 48: Skyldig eller oskyldig? Har du inte sett det avsnittet, se det först!

I avsnittet förklarar advokat David Massi sin syn på bevisningen och hur det kan skifta mellan en frikännande och fällande dom genom tillkommande eller ändrade uppgifter från vittnen.