DOMSTOLEN FRIKÄNNER! Idag förklarar jag varför! avsnitt 56 – ADVOKATSNACK!

april 02 2018

VARFÖR FRIKÄNNER DOMSTOLEN?  På vilka grunder kan domstolen frikänna en tilltalad från ansvar? Det naturliga svaret på den frågan är givetvis, om den tilltalade är oskyldig – Men, man kan dela in anledningen till frikännande domar i 3 anledningar. I dagens avsnitt förklarar advokat David Massi vilka anledningar som finns för frikännande domar mot en tilltalad.