FRÅN BÖTER TILL LIVSTIDS FÄNGELSE! (FÖRELÄSNING)

januari 07 2019

I veckans avsnitt av ADVOKATSNACK får ni följa med på en föreläsning där advokat David Massi och advokat Rebecka Halef diskuterar de olika straffen. I första delen av föreläsningen diskuteras straffvärde och straffmätningsvärde och hur domstolen kommer fram till hur högt straff brottet motsvarar. I andra delen av föreläsningen diskuteras de olika påföljderna, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst, fängelse och livstids fängelse.