NÄMNDEMÄN OCH JURISTSTUDENTER?

mars 27 2019

Det har nog knappast undgått någon den senaste tiden att nämndemannasystemet ifrågasatts kraftigt. Särskilt efter några uppmärksammade fall med nämndemän som somnar, eller nämndemän som uttalat sig i sociala medier om personer som de sedermera dömt över på ett minst sagt oacceptabelt sätt. Kritik har också riktats mot det sätt nämndemännen tillsätts (politiskt tillsättning).

 

Idag skriver jag några rader om detta i branschtidningen Legally yours. Läs artikeln här (extern länk)