NÖDVÄRNSRÄTT – SJÄLVFÖRSVARETS GRÄNSER

april 01 2019

I veckans avsnitt av ADVOKATSNACK diskuteras nödvärnsrätt – rätten till självförsvar! Advokat David Massi går igenom vad som gäller och vad nödvärn egentligen innebär. Rätten att utöva våld mot en angripare är inte så självklar som man många gånger kan tro. Det finns inte en oinskränkt rätt att slå tillbaka mot någon som har slagit en. Det måste föreligga ett pågående angrepp eller i vart fall ett överhängande angrepp för att man ska få ta till våld. Rätten att ta till våld upphör dessutom när angreppet mot ens person upphör.

I avsnittet går advokat David Massi också igenom nödvärnsexcess. Nödvärnsexcess kan aktualiseras när våld används i större utsträckning än vad nöden kräver. Även om våldsutövandet bedöms som uppenbart oförsvarligt kan våldsutövandet ändå vara fritt från ansvar om förhållandena var sådana att den som försvarat sig svårligen kunnat besinna sig. Advokat David Massi går igenom vad som gäller vid nödvärnsexcess.

Slutligen tar advokat David Massi även upp när domstolen prövar en nödvärnsinvändning. Se avsnittet nu för mer info