Vad är DNA-bevisning? Och en liten berättelse om en fimp!

september 16 2019

Med hjälp av DNA-bevisning kan åklagaren många gånger styrka åtalet i brottmål. DNA-bevisning, som är en typ av teknisk bevisning, är ett oerhört viktigt verktyg för åklagaren när denne vill binda en särskild person till brottet. DNA-bevisning ensamt räcker dock inte för fällande dom i brottmål. I veckans avsnitt av advokatsnack går jag igenom vad DNA-bevisning egentligen är och vilken betydelse det har i brottmålsprocessen. Ni kommer också få en redogörelse om ett fall som jag har haft där DNA-bevisning faktiskt ledde till att de tilltalade kunde frikännas från ansvar. Se avsnittet nu!