När får polisen använda våld?

januari 13 2020

I veckans video av advokatsnack går vi igenom när polisen får använda sig av våld. Polisens befogenhet att använda sig av våld regleras i 10 § polislagen. I 7 olika punkter/situationer ger lagstiftaren polisen rätt att använda sig av våld. Utöver detta kommer vi också att reagera på en video som cirkulerat i sociala medier där våldsanvändning från polisens sida varit högst tveksamt. Se videon nedan!