Kommer många häktade släppas den 1:a september?

april 13 2020

Vad innebär det nya lagförslaget för HÄKTADE personer? På flera punkter har skyddet för frihetsberövade personer stärkts. Åklagare föreläggs att redovisa tidsplan – unga frihetsberövade har rätt till sällskap i häktet – begränsning av häktningstid. Se videon för mer info: