RÄTTIGHETER NÄR DU UNDERRÄTTAS OM MISSTANKE

november 02 2020

I veckans avsnitt av advokatsnack pratar vi om 12 § Förundersökningskungörelsen. Lite slarvigt uttryckt kan man säga att det är Sveriges motsvarighet till ”Miranda Rights/warning”. Det sistnämnda bygger på ett avgörande i USA:s Högsta domstol, där domstolen uppvhävde en fällande dom då det ansågs att den tilltalade hade provocerats till ett erkännande, då han inte informerats om sina rättigheter. Miranda-varningen är det man ofta kan se i amerikanska filmer ”you have the right to remain silens, anything you say can and will be used against you in the Court of law..”. Sveriges motsvarighet finns i 12 § Förundersökningskungörelsen. Lite kortfattat kan man säga att 12 § ger uttryck för fyra grundläggande rättigheter som en misstänkt ska informeras om när han/hon underrättas om misstanken. 1. rätt att anlita och biträdas av en försvarare ( en offentlig försvarare i vissa fall) 2. rätt att ta del av information om förundersökningen och utredningsmaterial 3. rätt till tolk och översättning. 4 rätt att inte behöva yttra sig över misstanken eller medverka till utredning om egen skuld.

I veckans video kommer jag gå igenom de här rättigheterna och vad de innebär. Jag kommer lägga ”extra” fokus på rätten att inte behöva yttra sig eller medverka till utredning om egen skuld. Se videon här nedanför: