AdvokatSnack!-Avsnitt 1 – Polisförhöret

april 07 2017

I avsnitt 1 av AdvokatSnack! informerar Advokat David Massi om vilka rättigheter den misstänkte har i polisförhör

Vilka rättigheter har den misstänkte vid polisförhör? Vilken rätt har man till information om misstanken? Måste man svara på frågor? Har man rätt till försvarare? Vem väljer ut den offentlige försvararen? Som misstänkt har man rätt att bli informerad om misstanken. Det räcker inte med att polisen säger att man är misstänkt för ett visst brott. Polisen måste också informera den misstänkte på vilket sätt han/hon begått det aktuella brottet. Som misstänkt har man ingen skyldighet att svara på några frågor från polisen. Man har helt enkelt en rätt att hålla tyst. Den misstänkte har också rätt till en försvarsadvokat/offentlig försvarare. Det är den misstänkte som väljer vilken försvarare han/hon önskar. I avsnitt 1 av AdvokatSnack! informerar advokat david Massi om den misstänktes rättigheter vid polisförhör.