AdvokatSnack! Avsnitt 8 – Huvudförhandlingen – Den muntliga bevisningen

maj 08 2017

I avsnitt 8 av AdvokatSnack! informerar advokat David Massi om upptagandet av den muntliga bevisningen i brottmål. Efter yrkanden och sakframställan övergår målet till upptagande av den muntliga bevisningen. Först ut är målsägandeförhöret, därefter förhör med den tilltalade. När förhören är klara med målsäganden och den tilltalade är det dags för vittnesförhör. Vittnen är, som vi har förklarat i avsnittet ”Vem är vem” personer som iakttagit eller hört något men som samtidigt inte är part. Vittnen hörs under ed. Ibland förekommer det även förhör med sakkunniga (som också hörs under ed). När upptagandet av den muntliga bevisningen är klar övergår målet till personalia och pläderingar.