STANNA UPP ETT KORT ÖGONBLICK OCH TÄNK EFTER!

maj 17 2017

Det råder närmast hysteri i sociala medier kring domar i brottmål där brottsförövare frikänts eller fått för milda straff. Det förespråkas hårdare tag och hårdare straff mot de som blivit dömda, ändrad lagstiftning och sänkta beviskrav för att komma åt de som blivit frikända.

Nästan alltid handlar upprördheten om våldsbrott eller sexualbrott där den åtalade (eller snarare den uppenbara gärningsmannen enligt sociala medier) är en underårig eller överårig man med invandrarbakgrund. Utvisa dem!! Livstidsstraff! Dödsstraff (ja det förekommer även sådana krav).

OKUNSKAP OCH FELAKTIGT INNEHÅLL

Alldeles för ofta handlar det om ren okunskap hos de som dras med i drevet. Hatet baseras på omständigheter ryckta ur sitt sammanhang och ofta på helt ogrundade påståenden som saknar stöd i de domar som meddelats.

Självklart är det INTE så att domstolarna väljer att frikänna en tilltalad utan legitima skäl. Domstolarna och domarna ogillar brott i lika hög grad som alla andra.  Självklart är det heller INTE så att domstolarna meddelar ”snälla” domar mot gärningsmän för att de tycker synd om dem och struntar i brottsoffret.

BEVISKRAVEN FINNS TILL FÖR ATT SKYDDA DE OSKYLDIGA

Domstolarnas bedömning baseras på den bevisning som presenterats i målet. Ibland är den bevisningen svag.  Om bevisningen är svag SKA domstolen frikänna den tilltalade då sannolikheten för att hen är oskyldig ökar markant. Ingen ska behöva riskera att fällas för ett brott som denne ej begått. I detta sammanhang är det av vikt att påpeka att det förekommer i en inte allt för obetydlig utsträckning att oskyldiga fälls till ansvar för brott som de inte har begått, och att överrätterna frikänner efter överklagande, eller efter resning. Ett sänkt beviskrav eller en bevislättnad för åklageriet skulle förvisso leda till att betydligt fler skulle kunna dömas, men en lika säker följd är också en markant ökning av oskyldigt dömda.

Nivån på beviskraven i brottmål är ställda för att skydda den enskilde från godtyckliga domar från domstolarna. Nivån är ställd högt för att skydda de som är oskyldiga. Nivån är ställd högt för Du inte ska anklagas och dömas för ett brott som Du inte har begått.

TÄNK EFTER – DET ÄR DET MINSTA NI KAN GÖRA

Ett tips till alla där ute INNAN ni delar eller gillar ett inlägg där det sprids hat mot personer där det meddelats en frikännande dom eller ett ”lågt” straff. Läs domen! Läs domen så förstår ni varför domstolen dömt som de gjort. Om ni inte orkar läsa domen, läs i så fall ett referat från en säker rättskälla. Om ni inte ens orkar läsa ett referat, stanna åtminstone upp ett kort ögonblick och tänkt efter, innan ni gillar, delar eller kommenterar! Är det rimligt att domstolen dömt på ett visst sätt? Kan uppgifterna vara felaktiga? Det är det minsta Ni kan göra innan ni medverkar till spridandet av information som kan vara direkt felaktigt.

David Massi

Advokat

GLÖM INTE ATT FÖLJA VÅR YOUTUBEKANAL ADVOKATSNACK! KLICKA HÄR!