VAD ÄR ETT TERRORISTBROTT?

maj 23 2017

Under de två senaste åren har Europa drabbats av ett flertal terroristbrott. Även Sverige drabbades nyligen i en fruktansvärd attack i hjärtat av vår vackra huvudstad. Senast idag har det rapporterats om ett terroristbrott i Manchester.

I media har det rapporterats flitigt kring varje enskild händelse och medborgarna har i princip i realtid fått information om angreppen. I det här inlägget har jag ingen avsikt att beskriva de fruktansvärda händelserna som vi har drabbats av. Tanken är att jag ska försöka ge mig i kast att förklara vad ett terroristbrott egentligen är. Frågan är nämligen inte alldeles glasklar.

Som ni säkert har noterat har vi vid flera tillfällen fått höra att det rört sig om ett ”förmodat terroristbrott”, eller ”allt talar för att det är ett terroristbrott”. Vad är ett terroristbrott egentligen?

Terroristbrottet – Tre krav

Det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att ett brott skall klassas som terrorbrott.

  1. Gärningen kan få en viss effekt,
  2. Det skall finnas en särskild avsikt med gärningen,
  3. Det måste röra sig om ett brott som finns upptaget i en särskild lista.

Gärningens effekt (punkt 1)

För att brottet skall klassas som terroristbrott måste gärningen kunna leda till en viss effekt, nämligen att en stat (eller mellanstatlig organisation) kan skadas av brottet.  En gärning som inte kan leda till en skada för en stat (eller mellanstatlig organisation) kan således inte klassas som ett terroristbrott.

Avsikten med gärningen (punkt 2)

Det skall finnas en särskild avsikt med gärningen, för att den skall kunna klassas som terroristbrott. Gärningsmannen skall således ha ett visst syfte med brottet. Syftet skall vara;

( a ) att injaga fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp, eller

( b ) otillbörligt tvinga offentliga organ att vidta eller inte vidta en viss åtgärd, eller

( c ) allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella eller sociala strukturer i en stat.

Många gånger kan just denna punkt vara svår att bevisa. Vad har avsikten varit med gärningen? Det kan finnas många skäl till varför människor begår ett brott. Om gärningsmannen själv dör, kan det av naturliga skäl vara svårt att förstå avsikten med hens handlande. Det som tillsynes verkar vara ett terroristbrott vid en första anblick kan således vara något helt annat. Som exempel kan nämnas en bilkörning i början av maj månad i Massachusetts i USA där en man körde på och dödade ett flertal personer, (Läs här: (extern länk aftonbladet) ) eller en annan bilkörning i Times Square, New York för några dagar sedan (Läs här: (extern länk DN) . I båda dessa fall har man i vart fall i ett inledningsskede bedömt att det ej rört sig om ett terroristbrott, då gärningsmännen inte haft den ovan nämnda avsikten.

Det skall röra sig om ett visst angivet brott (punkt 3)

Slutligen finns det ett visst krav på själva brottet.  Det måste röra sig om ett brott som finns upptaget i en lista. Exempel på brott, som det kan handla om är mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande eller mordbrand. I terroristlagstiftningen finns det 18 punkter där samtliga brott som kan utgöra grund för ett terroristbrott finns uppräknade. Finns brottet inte med där, kan brottet inte utgöra ett terroristbrott. Exempel på brott som inte kan utgöra grund för terroristbrott är skadegörelse (normalgraden), stöld, misshandel (normalgraden), och naturligtvis samtliga oaktsamhetsbrott.

Avslutande ord

För att en gärning skall klassas som ett terroristbrott måste således särskilda krav vara uppfyllda. Det är därför man ibland får höra att det råder en viss osäkerhet kring huruvida en gärning är ett terroristbrott.

Om gärningen kan skada en stat (eller mellanstatlig organisation) och om avsikten med gärningen är att till exempel ingjuta fruktan hos befolkningen, och det utgör ett brott som finns upptaget i en lista, till exempel mord, utgör brottet ett terroristbrott. Är kraven inte uppfyllda utgör brottet inte ett terroristbrott. Det kan av naturliga skäl ta tid att reda ut huruvida en gärning är ett terroristbrott, därav osäkerheten emellanåt.

 

David Massi

Advokat