SNATTAREN HAR SATT SIN SISTA POTATIS! – AdvokatSnack avsnitt 22

augusti 07 2017

Den 1 juli 2017 skärptes straffen för ett flertal brott, såsom grovt olaga hot, grov misshandel, synnerligen grov misshandel. Straffminimum höjdes för en del av brotten med 50 %. Varför skärper man straffen? Vad är syftet? Leder hårdare straff till minskad brottslighet? Den 1:a juli infördes även vissa brottsrubriceringar, bland annat rörande snatteri. I AdvokatSnack! förklarar advokat David Massi juridiken!