CORONA-PANDEMIN och MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!

mars 30 2020

Denna vecka diskuterar vi den extrema situation som världen befinner sig i. Det kan knappast ha undgått någon hur en pandemi sprider sig runt om i världen och mer eller mindre stänger ner land efter land. Undantagstillstånd, karantän, utegångsförbud, förbud mot allmänna sammankomster. Helt klart är de begränsningar som nu införs även begränsningar av våra grundläggande mänskliga rättigheter. Hur regleras detta i lag? Och vilka möjligheter har regering och riksdag när det gäller inskränkningar i grundläggande rättigheter? Se dagens avsnitt här nedan.