JUST NU I DIN TELEFON

april 06 2020

Lagen om hemlig dataavläsning har trätt ikraft. Denna vecka diskuterar advokat David Massi vilka begränsningar lagen har. När kan man INTE utsättas för hemlig dataavläsning, samt vilka platser och vilka personer kan inte utsättas för hemlig dataavläsning. I avsnittet diskuteras även rättssäkerhetsfrågor. Hur ser det egentligen ut statistiskt? Hur ofta beviljas tillstånd respektive avslås tillstånd?