ADVOKATSNACK! AVSNITT 10 – HUVUDFÖRHANDLINGEN – PERSONALIA OCH PLÄDERING

maj 19 2017

I avsnitt 10 av AdvokatSnack! behandlas den sista delen av huvudförhandlingen, nämligen personalia och plädering. Efter att den muntliga bevisningen gåtts igenom (avsnitt 8) är målet klart i sak. Målet övergår då till personalia och pläderingar. I personalia-delen går man igenom den tilltalades personliga förhållanden. Har den tilltalade arbete, barn, försörjningsplikt, inkomst, sjukdomar, missbruk? Allt för att få en så god bild av den tilltalades situation, så att rätt påföljd kan väljas för det fall denne fälls till ansvar. När det är klart hålls slutanföranden, vilket är ett annat ord för plädering. Åklagaren håller sin plädering först och därefter får försvaret plädera. Pläderingar hålls för att parterna skall få ge uttryck i hur de själva tycker att domstolen skall döma. Pläderingarna är argumentativa. Det är således inte sammanfattningar av vad som hänt tidigare i målet, utan snarare argument om hur domstolen skall tolka den bevisning som frambringats i målet.

Efter pläderingarna avslutas målet och rätten övergår till enskild överläggning. Därefter avkunnas dom (direkt) eller så meddelas ett beslut om datum för dom.