AdvokatSnack! Avsnitt 16 – Den brottsliga underlåtenheten!

juni 26 2017

I avsnitt 16 av AdvokatSnack! diskuteras brottet ”Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt”. Advokat David Massi förklarar vad som gäller kring brottet och tar också upp Högsta domstolens senaste avgörande rörande det aktuella brottet. I normalfallet krävs ett aktivt agerande för att man skall kunna dömas till ansvar för brott. Det finns dock undantag när även underlåtenhet att vidta åtgärd kan vara brottsligt. ”Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt” är ett sådant undantag. I AdvokatSnack förklarar advokat David Massi juridiken!

GLÖM INTE ATT FÖLJA VÅR YOUTUBE-KANAL ADVOKATSNACK! KLICKA HÄR!